SPC/MSA

Názov kurzu: SPC a MSA

Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti, potrebné pri určovaní spôsobilosti procesov a spôsobilosti meracích systémov v organizácií.

Cieľová skupina:
Pracovníci zodpovední za spôsobilosť procesov v organizácií.
Pracovníci, ktorí v organizácii spolupracujú pri zavádzaní a optimalizovaní zavedeného systému manažérstva kvality.

Obsahová náplň:
Nástroje súvisiace s optimalizáciou procesov:
SCP (spôsobilosť procesu)
MSA (spôsobilosť meracieho systému)

Doba trvania: 1 deň

Kapacita: max. 15 účastníkov

Výsledok aktivity:
Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.