APQP/PPAP

Názov kurzu: APQP / PPAP
(DVP&R, DCP , Poka Yoke, vývojový diagram procesu, QFD)

Cieľ kurzu:
Teoretické a praktické vedomosti, potrebné pri modernom plánovaní kvality výrobku a schvaľovaní kusov do sériovej výroby u dodávateľov automobilového priemyslu.

Cieľová skupina:
Pracovníci zodpovední za plánovanie kvality výrobku.
Pracovníci z rôznych oddelení zodpovední za plánovanie výroby.

Obsahová náplň:
Nástroje súvisiace s APQP:
Diagram príčin a následkov
DCP (plán regulácie rozmerov)
Vývojový diagram procesu
QFD
PPAP

Doba trvania: 1 deň

Kapacita: max. 15 účastníkov

Výsledok aktivity:
Osvedčenie o absolvovaní školenia s uvedeným rozsahom prebratej tematiky.

Poznámky:
Kurz s konkrétnym termínom konania sa zrealizuje pri obsadení 3 miest.
Pre organizácie, ktoré uvažujú o vyslaní 3 a viac účastníkov, sa vypracuje špeciálna ponuka so samostatným termínom a rozsahom školenia – po vzájomnej dohode. Možnosť vykonania kurzu priamo v spoločnosti s vykonaním interného auditu.
Spoločnosť Q-System s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu kurzu, podľa konkrétnych požiadaviek uchádzačov. Tieto zmeny však budú oboznámené všetkým poslucháčom min.5 dní pred začatím kurzu.

Špeciálne požiadavky na obsah resp. problematiku školenia môže každý účastník uviesť v prihláške na školenie.