Poradenstvo

Zaviesť plnohodnotný systém merania, skúšania a kontroly v organizácií nie je ľahkou záležitosťou. My to vieme a preto Vám ponúkame pomoc pri optimalizácií toho Vášho meracieho systému. Spolu s našou pomocou budete schopní navrhnúť svoj vlastný systém zahrňujúci kontroly vo výrobe, meranie v laboratóriu, výber meradiel, kalibrácie a výpočty rekalibračných dôb, určovanie spôsobilosti meracích systémov ako aj výrobných procesov, havarijné plány pri výpadku techniky…

Základným cieľom je zaviesť merací /kontrolný systém tak, aby zaťažoval Váš rozpočet čo najmenej no aj tak bol 100% účinný.

Okrem toho Vám ponúkame aj vykonanie interného auditu na metrologické zabezpečenie výsledkom ktorého bude správa obsahujúca odporúčania na jeho zlepšenie.

Poradíme Vám ako vyhodnocovať spôsobilosť meradiel a uvoľňovať ich na základne vopred určených kritérií po vykonanej kalibrácii.