Výroba meradiel a prípravkov

Navrhujeme, vyrábame a uvádzame do prevádzky meracie zariadenia (meradlá, prípravky, kalibre) podľa požiadaviek zákazníka na základe:

  • výkresovej dokumentácie vyrábaného dielu
  • popisu konkrétneho procesu
  • popisu vyhodnocovania hodnôt

Dodáme Vám kompletný merací systém od mechanických kalibrov, cez elektronický zber údajov až po kompletné riešenia automatizovanej kontroly a triedenia produktov.