Kalibrácie

Q-LAB s.r.o. – Košice.

SM-Lab s.r.o. – Trnava.
Vykonávame a zabezpečujeme kalibrácie pracovných a etalónových neurčených meradiel týchto veličín:

  • kalibrácie meradile dĺžky a rovinného uhla
    (kalibrácia – koncové mierky, posuvné meradlá, mikrometre, pravítka, zvinovacie metre, pásma, uhlomery, uholníky….)
  • kalibrácia meradiel momentu sily (momentové kľúče, momentové skrutkovače)
  • kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti (teplomery, vlhkomery..)
  • kalibrácia tvrdomerov (tvrdomery, doštičky)
  • kalibrácia meradiel elektrických veličín (multimetre)
  • kalibrácia meradiel hmotnosti – pracovné meradlá, (váhy, silomery, závažia) pozn.: ak využívate váhu na obchodný styk, musíte si ju dať overiť každé 2 roky (kalibrácia Vám nestačí). Overenie vykonáva Slovenská legálna metrológia n.o. link www.slm.sk.

Kalibrácie, ktoré nerealizuje priamo naše laboratórium, vykonávajú kalibračné laboratória, ktoré sú priamo akreditované(www.snas.sk, www.cia.cz, www.dkd.eu) na danú činnosť alebo doložia doklad o nadväznosti na národne etalóny (www.smu.skwww.cmi.cz). Všetky kalibrované meradlá spĺňajú požiadavky medzinárodných štandardov ISO 17025, ISO 9001, ISO TS 16949… a sú označované ev. číslami, známkami kalibrácie a rekalibrácie (podľa priania zákazníka).

…ak máte záujem o vykonanie konkrétnej kalibrácie, skúšky alebo máte problémy s materiálom vo výrobe kontakturte nás a my Vám radi poradíme „čo s tým“…

kalibracia0