Školenia

Aktuálne dátumy školení nájdete v sekcii „Novinky“

Ponúkane okruhy školení sú pre Vás smerodajné ale nie sú záväzné. Ak máte požiadavku na špeciálne školenia alebo na školenia vo Vašej organizácií, môžete si vybrať konkrétne témy a čas trvania školenia, radi pripravíme ponuku priamo pre Vás.

Konkrétne školenia sú rozdelené podľa oblasti pôsobenia (viď. vpravo):

  1. Kvalita
  2. Automobilový priemysel
  3. Metrológia
  4. EMS (enviromnetálny manažérsky systém)
  5. OHSAS (systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

Naše školenia najdete aj na strankach www.kurzy.education.sk ,www.kurzy.sk a www.skolenia.sk