Nové ceny na rok 2020-výber z cenníku

Certifikácia v zmysle ISO 9001:
990€ – do 5 pracovníkov
1090€ – do 10 pracovníkov
1290€ – do 25 pracovníkov
1590€ – do 50 pracovníkov
nad 50 dohodou
(ceny bez DPH, v cene – poradenstvo, dokumentácia, certifikácia)

Kalibračné služby na rok 2020:
• Kalibrácia – koncová mierka podľa veľkosti od 3,62€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – posuvné meradlo do 200mm 7,40€ bez DPH
• Kalibrácia – posuvné meradlo do 500mm 8,40€ bez DPH
• Kalibrácia – posuvné meradlo do 1000mm 13,58€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – mikrometer do 100mm 10,29€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – hrúbkomer na kožu od 10,29€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – číselníkový odchýlkomer do 5mm 10,59€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – profilprojektor 96,26€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – nožové pravítko 4,98€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – uhlomer 10,59€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – vodováha 13,91€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – inklinomer 27,19€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – rovinná doska ceny podľa veľkosti od 64€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – zvinovací meter od 2m do 10m cena od 4,95€ bez DPH / ks
• Kalibrácia – polomerové šablóny od 0,83€/list bez DPH / ks
• Kalibrácia – špárové mierky ceny od 1,16€/list bez DPH / ks
• Kalibrácia – Momentový kľúč, skrutkovač 30€ bez DPH / ks / jeden smer
• Kalibrácia – Momentový kľúč, skrutkovač 48€ bez DPH / ks / oba smery
• Kalibrácia – Silomer, silomerné hlavice, trhacie zariadenia podľa rozsahu od 60€ bez DPH / ks
(V cene je zahnutá akreditovaná kalibrácia, vystavenie certifikátu.) Pri väčšom počte meradiel nam prosim zašlite zoznam meradiel na kalibáciu, my Vám kalibráciu naceníme a po dohode zabezpečíme aj prevzatie a doručenie meradiel späť po kalibrácii.
ceny bez DPH

Kompletný cenník zasielame na dopyt. Využite náš kontaktný email qsystem@qsystem.sk