ISO 14001:2015

Norma určuje Zavedením EMS (v zmysle normy ISO 14001) znamená systematický prístup k ochrane a zodpovednosti za životné prostredie vo všetkých činnostiach podnikania jednotlivých organizácii.

Reálne to znamená preverenie dodržiavania všetkých zákonov, vyhlášok a predpisov SR ako aj ich implementáciu v organizácii, ale hlavne získanie enviromentálneho povedomia u všetkých pracovníkov organizácie.

Zavedením normy ISO 14001 vo Vašej organizácii získate prínos vo forme:

  • úspory energie optimalizáciou procesov (nie len výrobných)
  • minimalizácie odpadu (zníženie nákladov ako na materiál tak na likvidáciu odpadu)
  • minimalizácie environmentálnych poplatkov a pokút za znečistenie ŽP zo strany SR

…spolupracujeme s tímom audítorov z akreditovaných certifikačných organizácii, takže Vám systém nielen pomôžeme zaviesť ale aj scertifikujeme, stačí nás kontaktovať a my všetko zariadime za Vás.