ISO 9001:2015

Norma určuje minimálne požiadavky na systém riadenia kvality v organizácií (ďalej len QMS) a platí od roku 2015. Táto norma je „univerzálna“ pre všetky druhy spoločnosti, či už sa zaoberáte výrobou, službami alebo obchodom.

Ak ste dodávateľom v reťazci automobilového priemyslu platí pre Vás podmienka, že Váš QMS musí byť certifikovaný minimálne práve podľa tejto medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

Kde v organizácií zaviesť a certifikovať QMS?

Tam kde potrebuje predviesť svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka.

Ak ste spoločnosť zaoberajúca sa viacerými činnosťami znamená to pre Vás, že nemusíte certifikovať celú Vašu spoločnosť, ale iba jej časť. Nie je to najlepšie riešenie ale určite najlacnejšie.

…spolupracujeme s tímom audítorov z akreditovaných certifikačných organizácii, takže Vám systém nielen pomôžeme zaviesť ale aj scertifikujeme, stačí nás kontaktovať a my všetko zariadime za Vás.