ISO/IEC 17025:2017

Norma určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií a posledná revízia platí od roku 2017.

Táto norma slúži na získanie „akreditácie“ pre organizáciu resp. laboratórium organizácie. Akreditačné orgány, ktoré potvrdzujú kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií, túto medzinárodnú normu používajú ako základ pri posudzovaní spôsobilosti.

Kde v organizácií zaviesť a certifikovať QMS?

  1. Ak ste skúšobné, kalibračné alebo meracie laboratórium a vystavujete protokoly alebo certifikáty.Vaše preukázanie spôsobilosti a nezávislosti, ktorú musíte preukazovať svojím zákazníkom sa vyrieši práve zavedením tejto normy a následnou akreditáciou.
  2. Ak ste dodávateľom automobilového priemyslu a ste certifikovaný alebo uvažujete o certifikácií podľa normy TS 16949 a disponujete interným kalibračným, meracím alebo skúšobným laboratóriom, musí takéto laboratórium spĺňať požiadavky tejto normy (ISO/IEC 17025:2017), aj keď nemusí byť akreditované.

….v prípade požiadavky na akreditáciu zabezpečíme všetku agendu s pracovníkmi akreditačného subjektu SNAS. Podľa nového zákona subjekty zaregistrované v SR môžu byť akreditované iba Slovenskou národnou akreditačnou službou.