Metrológia

V každej spoločnosti je meranie základným nástrojom pri rozhodovaní, aj keď si to nechceme pripustiť. Zabezpečenie metrológie je určite dôležité rovnako ako zabezpečenie chodu výroby.

Ponúkané služby spojené s metrológiou:

 • zavedenie požiadaviek noriem radu ISO 10012 v organizácií,
 • zavedenie požiadaviek normy ISO 17025 v organizácií resp. laboratóriu, (možná príprava na akreditáciu),
 • vypracovanie schém nadväznosti pre jednotlivé veličiny (meradlá) a tým zaručenie nadväznosti na národný etalón,
 • určenie požiadaviek na:
  • » vybavenie kalibračného / skúšobného laboratória
  • » priestory a prostredie laboratória
  • » požiadavky na personál
 • spracovanie príslušného metrologického konfirmačného systému (dokumentácia systému a zapracovanie dokumentácie do QMS organizácie),
 • vyhodnocovanie procesov SPC,
 • vyhodnocovanie spôsobilosti meracieho systému MSA.

…. ak máte problém s meraním, monitorovaním, skúšaním, meradlami tak nás kontaktujte a my Vám základné informácie „čo s tým“ ponúkneme na počkanie.