Poradenská činnosť

Politikou našej spoločnosti je zavádzať systém riadenia kvality (ďalej len QMS) u našich zákazníkov tak, aby spĺňal všetky požiadavky príslušnej normy ale aby čo najmenej byrokratizoval a zaťažoval pracovníkov.

Kedy by ste mali uvažovať o zavedení systému riadenia kvality v svojej spoločnosti:

  • ak Váš zákazník vyžaduje certifikáciu manažérskych systémov,
  • ak ste alebo sa chcete stať dodávateľmi do automobilového priemyslu,
  • ak ste zistili, že Vaša práca sa „stráca“ v hŕbe papierov, alebo naopak chýbajú Vám údaje o starších projektoch,
  • predávate na trhoch EÚ alebo žiadate o finančnú podporu,
  • chcete minimalizovať opakované audity zo strany Vášho zákazníka,
  • zaujímate sa o štátne zákazky alebo projekty,
  • chcete zlepšiť vzájomné vzťahy s Vašimi dodávateľmi,
  • ak Vaša spoločnosť má prepojenie so zdravotníctvom,
  • ak ste spoločnosť, ktorá poskytuje merania alebo skúšky a pri Vašich „výstupoch“ musíte preukázať spôsobilosť.

…ak ste sa našli aspoň v jednej možnosti, neváhajte a začnite si budovať svoj vlastný systém riadenia kvality. Skôr či neskôr Vás k tomu okolnosti dotlačia a je lepšie byť vopred na túto situáciu pripravený.